Darbo užmokestis

 Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 10 -12 mėnesius

  2017 m. IV k. 2017 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Pareigūnai:
Būrio Vadas 1 1079,65 1 998,12
Įstaigos Viršininkas 1 2249,02 1 2207,87
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 1912,5 1 3825,00
Komisariato Viršininkas 5 1760,8 5 1756,83
Poskyrio Viršininkas 2 1203,65 4 1143,45
Skyriaus Skyriaus viršininkas 20 1393,4 21 1387,4
Specialistas 18 958,5 27 920,16
Tyrėjas 63 931,23 62 899,03
Vadas 1 1105,87 3 1071,51
Vyresnysis specialistas 21 1057,56 24 1004,24
Vyresnysis tyrėjas 102 1028,8 96 1005,64
Vyriausiasis patrulis 99 746,26 97 730,31
Vyriausiasis postinis 30 861,49 32 824,49
Vyriausiasis specialistas 2 1270,03 3 1175,00
Vyriausiasis tyrėjas 55 1186,02 47 1165,48
Karjeros tarnautojai:
Poskyrio Vedėjas 1 1205,28 1 1152,63
Skyriaus Vedėjas 2 1198,07 4 1345,00
Specialistas 15 728,78 15 693,72
Vyresnysis specialistas 13 891,62 14 878,67
Vyriausiasis specialistas 6 1112,37 7 1089,31
Dirbantys pagal sutartį:
Bendruomenės slaugytojas 1 432,9 2 591,00
Dezinfekuotojas 1 534,3 1 395,5
Kapelionas 1 158,6 1 118,5
Inspektorius     3 322,67
Raštvedys 6 522,11 6 393,42
Specialistas 13 517,37 10 362,3
Vyresnysis raštvedys 7 529,87 7 404,51
Vyresnysis specialistas 6 504,42 7 410,86
Vyriausiasis specialistas 4 548,49 3 434,83

Vienkartinės piniginės išmokos

Skatinimo priežastis 2017 m. III k. 2017 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis 6 670,00 58 7620,00
Darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis 7 810,00 10 2173,51

 

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 7 - 9 mėnesius

  2017 m. III k. 2016 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Pareigūnai
Būrio Vadas 1 1079,65 4 976,11
Būrio Vadas     4 969,96
Įstaigos Viršininkas 1 2207,87 1 2628,88
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 1912,5 2 2271,73
Komisariato Viršininkas 5 1760,8 5 2079,34
Poskyrio Viršininkas 2 1171,8 15 1357,26
Skyriaus Viršininkas 20 1365,76 21 1654,31
Specialistas 18 956,08 45 992,05
Tyrėjas 67 908,58 92 993,00
Vadas 0 1079,65 0 998,12
Vyresnysis specialistas 22 1048,61 36 1157,25
Vyresnysis tyrėjas 101 1012,46 55 1148,09
Vyriausiasis patrulis 96 737,27 93 805,77
Vyriausiasis postinis 29 846,04 43 935,11
Vyriausiasis specialistas 2 1251,74 2 1354,53
Vyriausiasis tyrėjas 55 1156,78 27 1386,26
Karjeros tarnautojai
Poskyrio Vedėjas 1 1205,28 0 1099,98
Skyriaus Vedėjas 1 1255,31 2 1384,32
Specialistas 13 732,55 17 659,56
Vyresnysis specialistas 13 894,46 15 834,67
Vyriausiasis specialistas 6 1106,71 5 1069,42
Dirbantys pagal sutartį
Bendruomenės slaugytojas 1 345,49 2 373,71
Dezinfekuotojas 1 372,66 2 369,71
Kapelionas 1 128,10 6 421,00
Inspektorius     1 55,20
Raštvedys 6 420,40 6 432,84
Specialistas 13 431,91 6 361,13
Vyresnysis raštvedys 7 426,40 7 426,00
Vyresnysis specialistas 8 405,79 6 482,32
Vyriausiasis specialistas 3 458,67 3 533,65
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-25