Daugpilyje aptartas bendras skaitmeninio radijo ryšio naudojimas Latvijoje ir Lietuvoje

Data

2018 11 02

Įvertinimas
0
20181029_114112.jpg

Latgalos regiono valdybos viršininkas Juris Pastars pasveikino lietuvių delegaciją, kuriai vadovavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas, kuris pasidžiaugė glaudžiu tarpusavio bendradarbiavimu.
    Vienas iš svarbiausių pasitarimo klausimų buvo bendro skaitmeninio radijo ryšio naudojimo Latvijoje ir Lietuvoje galimybės, su tuo susijusios problemos, vykdant Šengeno veiklas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai pristatė skirtingų radijo ryšio tinklų, veikiančių kaimyninėse valstybėse, Europos Sąjungos narėse, sujungimo galimybes, įgyvendinant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Išorės sienų fondo 2007–2013 metais finansuojamą projektą „Skirtingų radijo ryšio tinklų sujungimo sąsajų įdiegimas“. Šio projekto tikslas – sudaryti technines galimybes stiprinti įgaliotų institucijų operatyvų bendradarbiavimą Lietuvos–Latvijos ir Lietuvos–Lenkijos pasienyje, t. y. galimybė pasienyje veikiančioms policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pajėgoms tiesiogiai bendrauti tarnybinėmis radijo ryšio priemonėmis, operatyviau keistis informacija.
    Kolegoms latviams taip pat pristatyta ir pasiūlyta svarstyti galimybę darbinius dvišalius pasitarimus rengti telekomunikacinių priemonių būdu (konferenciniu ryšiu).
    Pasitarimo dalyviai trumpai apžvelgė einamojo laikotarpio statistinius duomenis apie vykdomą bendradarbiavimą (keitimasis informacija, bendras patruliavimas, darbo grupių susitikimai, mokymai ir kt.).
    Dalyviai aktyviai domėjosi, klausinėjo, diskutavo, išsakė savo nuomones ir teikė siūlymus.
    Neabejotinai tokio pobūdžio susitikimai stiprina glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp dviejų šalių policijos įstaigų.