Darbo užmokestis

 Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 10 -12 mėnesius

  2017 m. IV k. 2017 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Pareigūnai:
Būrio Vadas 1 1079,65 1 998,12
Įstaigos Viršininkas 1 2249,02 1 2207,87
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 1912,5 1 3825,00
Komisariato Viršininkas 5 1760,8 5 1756,83
Poskyrio Viršininkas 2 1203,65 4 1143,45
Skyriaus Skyriaus viršininkas 20 1393,4 21 1387,4
Specialistas 18 958,5 27 920,16
Tyrėjas 63 931,23 62 899,03
Vadas 1 1105,87 3 1071,51
Vyresnysis specialistas 21 1057,56 24 1004,24
Vyresnysis tyrėjas 102 1028,8 96 1005,64
Vyriausiasis patrulis 99 746,26 97 730,31
Vyriausiasis postinis 30 861,49 32 824,49
Vyriausiasis specialistas 2 1270,03 3 1175,00
Vyriausiasis tyrėjas 55 1186,02 47 1165,48
Karjeros tarnautojai:
Poskyrio Vedėjas 1 1205,28 1 1152,63
Skyriaus Vedėjas 2 1198,07 4 1345,00
Specialistas 15 728,78 15 693,72
Vyresnysis specialistas 13 891,62 14 878,67
Vyriausiasis specialistas 6 1112,37 7 1089,31
Dirbantys pagal sutartį:
Bendruomenės slaugytojas 1 432,9 2 591,00
Dezinfekuotojas 1 534,3 1 395,5
Kapelionas 1 158,6 1 118,5
Inspektorius     3 322,67
Raštvedys 6 522,11 6 393,42
Specialistas 13 517,37 10 362,3
Vyresnysis raštvedys 7 529,87 7 404,51
Vyresnysis specialistas 6 504,42 7 410,86
Vyriausiasis specialistas 4 548,49 3 434,83

Vienkartinės piniginės išmokos

Skatinimo priežastis 2017 m. III k. 2017 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis 6 670,00 58 7620,00
Darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis 7 810,00 10 2173,51

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 7 - 9 mėnesius

  2017 m. III k. 2016 m. vid. DU, Eur
  Žmonių sk. Vid. DU, Eur Žmonių sk. Vid. DU, Eur
Pareigūnai
Būrio Vadas 1 1079,65 4 976,11
Būrio Vadas     4 969,96
Įstaigos Viršininkas 1 2207,87 1 2628,88
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 1912,5 2 2271,73
Komisariato Viršininkas 5 1760,8 5 2079,34
Poskyrio Viršininkas 2 1171,8 15 1357,26
Skyriaus Viršininkas 20 1365,76 21 1654,31
Specialistas 18 956,08 45 992,05
Tyrėjas 67 908,58 92 993,00
Vadas 0 1079,65 0 998,12
Vyresnysis specialistas 22 1048,61 36 1157,25
Vyresnysis tyrėjas 101 1012,46 55 1148,09
Vyriausiasis patrulis 96 737,27 93 805,77
Vyriausiasis postinis 29 846,04 43 935,11
Vyriausiasis specialistas 2 1251,74 2 1354,53
Vyriausiasis tyrėjas 55 1156,78 27 1386,26
Karjeros tarnautojai
Poskyrio Vedėjas 1 1205,28 0 1099,98
Skyriaus Vedėjas 1 1255,31 2 1384,32
Specialistas 13 732,55 17 659,56
Vyresnysis specialistas 13 894,46 15 834,67
Vyriausiasis specialistas 6 1106,71 5 1069,42
Dirbantys pagal sutartį
Bendruomenės slaugytojas 1 345,49 2 373,71
Dezinfekuotojas 1 372,66 2 369,71
Kapelionas 1 128,10 6 421,00
Inspektorius     1 55,20
Raštvedys 6 420,40 6 432,84
Specialistas 13 431,91 6 361,13
Vyresnysis raštvedys 7 426,40 7 426,00
Vyresnysis specialistas 8 405,79 6 482,32
Vyriausiasis specialistas 3 458,67 3 533,65

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 1 - 3 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,0 1137,6
Įstaigos Viršininkas 1,0 2341,0
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,0 3985,0
Komisariato Viršininkas 5,0 9229,8
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,0 2614,4
Skyriaus Skyriaus viršininkas 20,3 30351,4
Specialistas 17,7 17538,3
Tyrėjas 60,7 58482,5
Vyresnysis specialistas 21,0 21986,1
Vyresnysis tyrėjas 105,8 111624,0
Vyriausiasis patrulis 96,0 73729,3
Vyriausiasis postinis 29,0 25749,5
Vyriausiasis specialistas 2,0 2656,3
Vyriausiasis tyrėjas 54,8 69317,7
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,0 1220,1
Skyriaus Vedėjas 2,0 2431,9
Specialistas 14,8 9778,6
Vyresnysis specialistas 12,0 9204,2
Vyriausiasis specialistas 6,8 7744,5
Dirbantys pagal sutarį:    
Bendruomenės slaugytojas 1,0 379,2
Dezinfekuotojas 1,0 465,5
Kapelionas 1,0 136,0
Raštvedys 6,0 2820,6
Specialistas 12,0 5607,1
Vyresnysis raštvedys 5,8 2751,0
Vyresnysis specialistas 7,3 3489,1
Vyriausiasis specialistas 3,5 1589,3

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 4 - 6 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,0 1177,9
Įstaigos Viršininkas 1,0 2357,8
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,0 4080,3
Komisariato Viršininkas 5,0 9515,9
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,0 2767,6
Skyriaus Skyriaus viršininkas 19,2 29925,9
Specialistas 17,5 17929,7
Tyrėjas 57,2 55774,0
Vyresnysis specialistas 20,2 22012,9
Vyresnysis tyrėjas 111,0 119600,2
Vyriausiasis patrulis 96,2 75528,3
Vyriausiasis postinis 27,8 25345,6
Vyriausiasis specialistas 2,0 2742,8
Vyriausiasis tyrėjas 55,3 73021,7
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,0 1223,1
Skyriaus Vedėjas 2,0 2438,2
Specialistas 14,0 9668,8
Vyresnysis specialistas 14,0 11160,5
Vyriausiasis specialistas 7,0 8051,3
Dirbantys pagal sutarį:    
Bendruomenės slaugytojas 1,0 388,7
Dezinfekuotojas 1,0 465,5
Kapelionas 1,0 136,4
Raštvedys 6,0 2892,2
Specialistas 12,0 5699,6
Vyresnysis raštvedys 5,0 2353,8
Vyresnysis specialistas 7,8 3819,5
Vyriausiasis specialistas 3,0 1694,8

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 7 - 9 mėnesius 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,0 1208,0
Įstaigos Viršininkas 1,0 2357,8
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,0 4093,0
Komisariato Viršininkas 5,0 9596,1
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,0 2792,5
Skyriaus Skyriaus viršininkas 19,2 30222,4
Specialistas 13,8 14081,9
Tyrėjas 59,5 57636,4
Vyresnysis specialistas 22,3 24653,7
Vyresnysis tyrėjas 112,0 121225,2
Vyriausiasis patrulis 99,7 78205,0
Vyriausiasis postinis 27,8 25389,4
Vyriausiasis specialistas 2,0 2751,7
Vyriausiasis tyrėjas 56,5 74884,3
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,8 2276,3
Skyriaus Vedėjas 2,0 2442,4
Specialistas 13,0 8993,1
Vyresnysis specialistas 13,2 10508,9
Vyriausiasis specialistas 7,8 8901,5
Dirbantys pagal sutarį:    
Administratorius 3,8 2272,5
Bendruomenės slaugytojas 1,3 490,0
Dezinfekuotojas 1,3 634,5
Kapelionas 1,0 152,0
Raštvedys 1,0 493,8
Specialistas 11,7 6091,8
Vyresnysis raštvedys 0,8 392,3
Vyresnysis specialistas 10,0 5970,2
Vyriausiasis specialistas 3,8 2687,8

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 10 - 12 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,0 1249,8
Įstaigos Viršininkas 1,0 2374,1
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,0 4178,1
Komisariato Viršininkas 5,0 9670,9
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,0 2919,1
Skyriaus Skyriaus viršininkas 20,0 32703,1
Specialistas 11,3 11481,1
Tyrėjas 59,7 59007,7
Vyresnysis specialistas 19,5 22656,0
Vyresnysis tyrėjas 108,3 119583,3
Vyriausiasis patrulis 100,2 79793,9
Vyriausiasis postinis 27,0 25373,2
Vyriausiasis specialistas 4,7 6060,3
Vyriausiasis tyrėjas 60,3 81068,1
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 2,0 2514,2
Skyriaus Vedėjas 2,0 2526,5
Specialistas 6,2 4850,3
Vyresnysis specialistas 15,8 12049,3
Vyriausiasis specialistas 8,7 9727,4
Dirbantys pagal sutarį:    
Administratorius 5,0 2991,3
Bendruomenės slaugytojas 1,0 417,5
Dezinfekuotojas 1,0 493,6
Kapelionas 1,0 190,4
Specialistas 12,0 6366,3
Vyresnysis specialistas 10,5 6228,9
Vyriausiasis specialistas 4,0 2886,4

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų 1 – 3 mėnesius 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1 1577,6
Įstaigos Viršininkas 1 3036,6
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 5311,3
Komisariato Viršininkas 4,5 11248,5
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2 3741,7
Skyriaus Skyriaus viršininkas 20 41662,7
Specialistas 10 12781,0
Tyrėjas 60,7 77327,9
Vyresnysis specialistas 16,5 24703,7
Vyresnysis tyrėjas 107 150825,0
Vyriausiasis patrulis 99,5 102504,1
Vyriausiasis postinis 27,5 33039,3
Vyriausiasis specialistas 6 9742,0
Vyriausiasis tyrėjas 59,17 102776,7
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 2 3290,8
Skyriaus Vedėjas 2 3343,0
Specialistas 1 1100,6
Vyresnysis specialistas 14,7 17077,9
Vyriausiasis specialistas 10 13241,1
Dirbantys pagal sutarį:    
Administratorius 5 4052,8
Bendruomenės slaugytojas 1,17 611,8
Dezinfekuotojas 1 619,6
Kapelionas 1 201,6
Specialistas 12 8027,1
Vyresnysis specialistas 13,3 10758,6

Vyriausiasis specialistas

4,8

3494,4

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 1 - 3 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1 1782,10
Įstaigos Viršininkas 1 3439,80
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3068,62
Komisariato Viršininkas 5 2776,53
Poskyrio Poskyrio viršininkas 3 2127,64
Skyriaus Skyriaus viršininkas 18 2422,89
Specialistas 12 1527,70
Tyrėjas 61 1453,55
Vyresnysis postinis 1 1155,37
Vyresnysis specialistas 16 1707,53
Vyresnysis tyrėjas 112 1609,21
Vyriausiasis patrulis 93 1155,51
Vyriausiasis postinis 19 1322,99
Vyriausiasis specialistas 5 1847,97
Vyriausiasis tyrėjas 62 1948,89
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 2 1739,88
Skyriaus Vedėjas 2 1941,47
Specialistas 1 1179,36
Vyresnysis specialistas 3 1517,12
Vyriausiasis specialistas 7 1610,75
Dirbantys pagal sutarį:    
Administratorius 5 946,50
Bendruomenės slaugytojas 2 592,14
Dezinfekuotojas 1 860,66
Dispečeris 1 901,14
Kapelionas 1 298,10
Specialistas 9 934,30
Statinių aptarnavimo specialistas 2 882,15
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1 801,41
Vyresnysis specialistas 7 1104,45
Vyriausiasis specialistas 8 1297,35

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 4 - 6 mėnesius

Pareigybė   Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Pareigūnai:      
Būrio vadas   1 1787,01
Įstaigos Viršininkas   1 3449,60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas   2 3168,66
Komisariato Viršininkas   5 2803,64
Poskyrio Poskyrio viršininkas   3 2163,15
Skyriaus Skyriaus viršininkas   18 2480,13
Specialistas   11 1559,90
Tyrėjas   60 1460,00
Vyresnysis postinis   1 1163,01
Vyresnysis specialistas   15 1743,28
Vyresnysis tyrėjas   113 1628,65
Vyriausiasis patrulis   91 1162,37
Vyriausiasis postinis   17 1342,65
Vyriausiasis specialistas   5 1927,37
Vyriausiasis tyrėjas   64 2000,18
Karjeros tarnautojai:      
Poskyrio Vedėjas   2 1848,40
Skyriaus Vedėjas   2 2100,39
Specialistas   1 1191,52
Vyresnysis specialistas   3 1591,01
Vyriausiasis specialistas   7 1631,46
Dirbantys pagal sutarį:      
Administratorius   5 1046,13
Bendruomenės slaugytojas   2 655,00
Dezinfekuotojas   1 936,83
Dispečeris   1 1091,87
Kapelionas   1 319,00
Specialistas   9 967,14
Statinių aptarnavimo specialistas   2 971,26
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas   1 915,20
Vyresnysis specialistas   7 1115,49
Vyriausiasis specialistas   8 1349,27

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 7 - 9 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1 1798.17
Įstaigos Viršininkas 1 3449.60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3186.92
Komisariato Viršininkas 5 2808.79
Poskyrio Poskyrio viršininkas 3 2172.47
Skyriaus Skyriaus viršininkas 18 2494.57
Specialistas 11 1558.24
Tyrėjas 61 1460.11
Vyresnysis postinis 1 1163.01
Vyresnysis specialistas 15 1767.65
Vyresnysis tyrėjas 112 1632.79
Vyriausiasis patrulis 89 1160.15
Vyriausiasis postinis 17 1344.45
Vyriausiasis specialistas 5 1942.72
Vyriausiasis tyrėjas 65 2008.78
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 2 1853.77
Skyriaus Vedėjas 2 2136.99
Specialistas 1 1193.28
Vyresnysis specialistas 2.5 1653.25
Vyriausiasis specialistas 7.5 1619.96
Dirbantys pagal sutartį    
Administratorius 5 990.15
Bendruomenės slaugytojas 2 611.33
Dezinfekuotojas 1 801.00
Dispečeris 1 976.93
Kapelionas 1 319.00
Specialistas 9 938.21
Statinių aptarnavimo specialistas 2 877.35
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1 915.20
Vyresnysis specialistas 7 1092.21
Vyriausiasis specialistas 8 1315.90

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 10 - 12 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,00 1800,40
Įstaigos Viršininkas 1,00 3449,60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,00 6393,64
Komisariato Viršininkas 5,00 11242,05
Poskyrio Poskyrio viršininkas 3,00 6660,10
Skyriaus Skyriaus viršininkas 17,50 43964,83
Specialistas 11,00 17023,18
Tyrėjas 62,33 91526,61
Vyresnysis postinis 0,50 581,51
Vyresnysis specialistas 15,00 26657,58
Vyresnysis tyrėjas 109,33 179846,81
Vyriausiasis patrulis 85,00 99786,42
Vyriausiasis postinis 17,00 22938,76
Vyriausiasis specialistas 5,50 10717,74
Vyriausiasis tyrėjas 64,83 131079,12
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,00 2020,00
Poskyrio vedėjas 1,00 1797,09
Skyriaus Vedėjas 1,00 2403,42
Skyriaus vedėjas 1,00 2253,44
Specialistas 1,00 1056,00
Vyresnysis specialistas 2,00 3468,80
Vyriausiasis specialistas 8,00 13000,91
Dirbantys pagal sutartį:    
Administratorius 5,00 4968,98
Bendruomenės slaugytojas 2,00 1257,60
Dezinfekuotojas 1,00 927,10
Dispečeris 1,00 948,20
Kapelionas 1,00 319,00
Specialistas 9,00 8618,16
Statinių aptarnavimo specialistas 2,00 1793,90
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1,00 915,20
Vyresnysis specialistas 7,00 7700,34
Vyriausiasis specialistas 8,00 10540,00

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2021 metų 1 - 3 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,00 1809,32
Įstaigos Viršininkas 1,00 3465,93
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,00 6612,27
Komisariato Viršininkas 4,17 11293,78
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,50 5698,04
Skyriaus Skyriaus viršininkas 16,67 42070,68
Specialistas 11,00 16922,95
Tyrėjas 59,50 88428,70
Vyresnysis specialistas 15,33 27413,25
Vyresnysis tyrėjas 109,17 181314,87
Vyriausiasis patrulis 83,00 98969,70
Vyriausiasis postinis 10,50 14302,64
Vyriausiasis specialistas 6,00 11782,54
Vyriausiasis tyrėjas 63,17 128969,03
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,00 2047,60
Poskyrio vedėjas 1,00 1854,81
Skyriaus Vedėjas 1,00 2414,70
Skyriaus vedėjas 1,00 2268,00
Specialistas 1,00 1061,00
Vyresnysis specialistas 2,00 3598,51
Vyriausiasis specialistas 8,00 13187,42
Dirbantys pagal sutartį:    
Administratorius 5,00 5430,68
Bendruomenės slaugytojas 1,00 657,50
Dezinfekuotojas 0,50 491,37
Dispečeris 1,00 1025,03
Kapelionas 1,00 320,83
Specialistas 9,00 9304,64
Statinių aptarnavimo specialistas 2,00 1953,33
Sulaikymo patalpų aptarnavimo specialistas 0,50 518,05
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1,00 965,77
Vyresnysis specialistas 7,00 7927,73
Vyriausiasis specialistas 8,17 11166,10

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2021 metų 4 - 6 mėnesius

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,00 1899,10
Įstaigos Viršininkas 1,00 3469,20
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,00 6840,62
Komisariato Viršininkas 4,83 13867,40
Poskyrio Poskyrio viršininkas 2,00 4689,02
Skyriaus Skyriaus viršininkas 16,33 42267,87
Specialistas 12,00 18606,51
Tyrėjas 61,17 91847,85
Vyresnysis specialistas 15,50 27996,76
Vyresnysis tyrėjas 108,33 182608,53
Vyriausiasis patrulis 80,17 96689,46
Vyriausiasis postinis 4,17 5712,26
Vyriausiasis specialistas 6,00 11978,93
Vyriausiasis tyrėjas 62,17 129462,99
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,00 2049,60
Poskyrio vedėjas 1,00 1905,87
Skyriaus Vedėjas 1,00 2416,95
Skyriaus vedėjas 1,00 2270,24
Specialistas 1,00 1062,00
Vyresnysis specialistas 2,00 3714,56
Vyriausiasis specialistas 8,00 13301,97
Dirbantys pagal sutartį:    
Administratorius 5,00 5190,32
Dispečeris 1,00 968,15
Kapelionas 1,00 321,20
Specialistas 9,00 9238,98
Statinių aptarnavimo specialistas 2,00 1969,07
Sulaikymo patalpų aptarnavimo specialistas 1,00 996,25
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1,00 1012,27
Vyresnysis specialistas 7,83 8606,43
Vyriausiasis specialistas 8,67 11579,23

Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas. Duomenys 2020 metų IV ketv. ir 2021 metų I ketv., II ketv., III ketv.

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį
Pareigūnai:    
Būrio vadas 1,00 1928,66
Įstaigos Viršininkas 1,00 3469,20
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2,00 6877,70
Komisariato Viršininkas 5,00 14397,10
Poskyrio Poskyrio viršininkas 1,83 4344,63
Skyriaus Skyriaus viršininkas 18,17 46554,38
Specialistas 11,17 17296,59
Tyrėjas 60,67 91165,99
Vyresnysis specialistas 15,83 28641,51
Vyresnysis tyrėjas 109,33 184814,47
Vyriausiasis patrulis 81,33 97571,64
Vyriausiasis postinis 5,00 6902,18
Vyriausiasis specialistas 6,00 12018,59
Vyriausiasis tyrėjas 61,50 128087,78
Karjeros tarnautojai:    
Poskyrio Vedėjas 1,00 2106,34
Poskyrio vedėjas 1,00 1908,73
Skyriaus Vedėjas 0,83 2014,13
Skyriaus vedėjas 1,17 2572,50
Specialistas 0,83 885,00
Vyresnysis specialistas 1,83 3424,36
Vyriausiasis specialistas 7,83 13246,56
Dirbantys pagal sutarį:    
Administratorius 5,00 5115,55
Dispečeris 1,00 953,70
Kapelionas 1,00 321,20
Specialistas 9,00 9214,63
Statinių aptarnavimo specialistas 2,00 1830,40
Sulaikymo patalpų aptarnavimo specialistas 1,00 889,98
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 1,00 1081,60
Vyresnysis specialistas 8,17 8886,32
Vyriausiasis specialistas 9,00 11887,95
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-24