Jaunimo pažintis supriklausomybių ligų reabilitacijos centru "Vilties švyturys"

Data

2017 11 22

Įvertinimas
0
20171119_214842.jpg

Prevencinės pažintinės ekskursijos metu, jaunuoliai susipažino su Kėdainių r. priklausomybės ligų reabilitacijos centro “Vilties švyturys” vykdoma veikla ir funkcijomis, kokia reali pagalba yra teikiama asmenims, turintiems priklausomybę ir norintiems išbristi iš alkoholio ir narkotikų liūno. Visi turėjo galimybę apžiūrėti reabilitacijos centro patalpas bei sužinoti kokia yra bendruomenės narių kasdienė veikla, vykdomi užsiėmimai.

Ekskursijos dalyvius sujaudino ir paskatino savo vidumi apmąstyti gyvenimo vertybes bei priimti atsakingus sprendimus gyvenime, gyvai išgirstos realios dviejų asmenų, praeityje vartojusių narkotines medžiagas, gyvenimo istorijos. Asmenys paliudijo savo gyvenimo istorijas, skaudžius išgyvenimus, aktyviai skatino jaunuolius net nebandyti vartoti narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Todėl, kad narkotikai sugriauna žmonių gyvenimus į šipulius, žmonės viską praranda, pakliūna į įkalinimo įstaigas, atsiduria prie mirties slenksčio, o išlipti iš narkotikų liūno yra labai sudėtingas ir ilgas kelias. Atkreipė jaunuolių dėmesį į tai, kad šie turėtų būti ypatingai budrūs ir atsargūs išvažiavę studijuoti į didmiesčius. Reikia būti atsargiems ir budriems būnat klubuose, vakarėliuose, kad nepažįstami asmenys neįpiltų į gėrimus narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atidžiai pasirinkti žmones bendravimui, kad nebūtų įtraukti į narkotinių medžiagų vartojimą bei platinimą.

Taip pat ekskursijos dalyviams organizuota pramoga-pasivažinėjimas kartingais Anyksčių r. Technikos sporto klube “Motosportas”.

Vaikus (turinčius raštiškus tėvų/globėjų sutikimus) į ekskursiją lydėjo Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigų atstovai ir policijos pareigūnai.

Policijos pareigūnai skatina Utenos krašto gyventojus pranešti policijai apie daromus teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas bendruoju pagalbos telefonu 112.