Sėkmingai įgyvendintas „SYNERGY FOR SECURITY“ projektas

Data

2019 12 16

Įvertinimas
0
eadff690-b736-48d2-ab24-df024f368454.JPG

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti sinerginę saugumo platformą Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje.
    Paskutiniame projekto etape buvo pabaigtos svarbiausios ir techniškai sudėtingiausios projekto veiklos ir pasiektas projekto tikslas – sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje. Lietuvos ir Latvijos teritorijose buvo sukurtos intelektualios vaizdo kamerų sistemos su galimybe nuskaityti ir atpažinti valstybinius transporto numerius. Šis novatoriškas technologinis sprendimas atnešė didžiulę naudą dviems valstybėms tiriant nusikalstamas veikas „karštaisiais pėdsakais“ ir prisidėjo prie saugios aplinkos kūrimo bei Šengeno erdvės apsaugos.
    Projekto uždarymo baigiamojoje konferencijoje Silene (Latvija) dalyvavęs Latvijos valstybinės policijos generalinis komisaras Ints Kuzis pripažino, kad  pradžioje buvo sunkiai suprantamas galutinis projekto rezultatas, tačiau finale matydamas pasiektą tikslą didžiavosi, kad pritarė projekto idėjai ir jau ateityje mato tęstinius darbus, kurie išryškėjo projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Ints Kuzis padėkojo visiems partneriams už bendrą darbą, kiekvieno partnerio didžiulį indėlį ir akcentavo, kad įsigyta įranga ir įdiegta saugumo platforma yra nauja ir novatoriška priemonė pareigūnų kasdienybėje.
    Utenos aps. VPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas apdovanodamas renginio dalyvius, akcentavo, kad eiti nežinomu ir nepramintu keliu yra sunkiau, tačiau tai vienijo ir skatino bendradarbiauti, sveikai konkuruoti ir tobulėti. Projekte susibūrė inovatyvi, pozityvi, komunikabili ir į rezultatą orientuota „tarptautinė komanda“. Tai padėjo pasiekti kitą ilgalaikį projekto tikslą – Latvijos ir Lietuvos glaudų ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
    Baigiamojoje konferencijoje partneriai sveikino vieni kitus ir dėkojo už efektyvų, ir profesionalų bendradarbiavimą. Partneriai prisipažino, kad projekto tikslas buvo ambicingas, novatoriškas ir keliantis didžiulius iššūkius kiekvienam iš jų.
    Pagrindinis projekto partnerio vykdytojas – Latvijos valstybinės policijos Latgalės regiono valdybos viršininkas Juris Pastars pristatė visas Projekte įgyvendintas veikas, pasidžiaugė, kad  visi aštuoni partneriai sėkmingai įgyvendino suplanuotus darbus ir bendrai įsisavino apie 580 236.00 eurų Europos Sąjungos lėšų, skirtų projektų finansavimui, 15 procentų iš šios sumos buvo visų dalyvių nuosavas indėlis.
    Sveikinant dalyvius Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus pasienio rinktinės vadas Saulius Tamulevičius pagrindiniam projekto partneriui Juris Pastars įteikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos ženklą, o pagrindinei projekto koordinatorei Ilze Stabulniece - atminimo dovaną (rašiklį).
    Latvijos valstybinės pasienio valdybos Daugpilio regiono vadovas Olegs Jemašovs organizavo finalinės konferencijos dalyvių vizitą į Baltarusijos ir Latvijos pasienyje esantį „Silene-Urbany“ patikros punktą, taip pat pristatė Latvijos pasieniečių kasdieninį darbą, techninį aprūpinimą.
    
    
     Projekto trukmė – 2,5 metai (nuo 2017-05-17 iki 2019-12-16). Pagrindinis projekto partneris – Latvijos valstybinė policija ir 7 partneriai – Utenos aps. VPK, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Latvijos valstybinė pasienio valdyba, Utenos rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė bei Karsavos ir Kraslavos savivaldybės.