Utenos policijos pareigūnai įspėja gyventojus, atsakingai elkitės su civilinės pirotechnikos priemonėmis!

Data

2020 12 22

Įvertinimas
0
20885_448262231921554_1318694299_n.jpg

   Artėjant šventų Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnai prašo, saugoti save ir kitus, atsakingai elgtis su civilinės pirotechnikos priemonėmis!
    Artėja šventų Kalėdų ir Naujųjų metų šventės, per kurias žmonėms didelį susižavėjimą kelia, įvairių pirotechnikos priemonių garso ir šviesos efektai. Nepaisant aktyvių prevencinių priemonių, kasmet dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo nukenčia žmonės. 2019 metais naudojant pirotechnikos priemones buvo sužalota 60 asmenų, iš jų 15 nepilnamečių. Sužalojimai dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo būna itin skaudūs – nutraukiamos galūnės, sužalojamos akys, veidas, kitos kūno vietos.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad :
    1. F1 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat gyvenamosiose patalpose) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
    2. F2 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
    3. F3 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose), T1 (priemonės, skirtos naudoti scenoje ir keliančios mažą pavojų) ir P1 (priemonės, išskyrus fejerverkus ir teatrines pirotechnikos priemones, keliančios mažą pavojų) kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
     4. F4 kategorijos fejerverkus (profesionalias pirotechnikos priemones) gali įsigyti ir tiekti rinkai tik  pirotechnikai.

Kaip atpažinti fejerverkus?
    Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 8 straipsnyje (Civilinių pirotechnikos priemonių ženklinimas) yra numatyta, kad:
    1. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ar platinama civilinė pirotechnikos priemonė, išskyrus transporto priemonių pirotechnikos priemones, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju (nurodomas vienintelis gamintojo kontaktinis centras), jeigu gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje-  importuotojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti, registruotas prekės pavadinimas (ženklas), tipas, jos registracijos numeris, civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniais ypatumais nustatoma tokia būtinybė), pagaminimo metai. Papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas (jeigu reikia) gali būti pavaizduotas grafiškai.
    2. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai F1 kategorijos fejerverko, jeigu gaminys skirtas naudoti tik lauke, turi būti užrašyta „Naudoti tik lauke“ ir nurodytas mažiausias saugus atstumas.
    3. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai F2 kategorijos fejerverko turi būti užrašyta „Naudoti tik lauke“ ir, jeigu gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę, nurodytas mažiausias saugus atstumas.
   4. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai F3 kategorijos fejerverko turi būti užrašyta „Naudoti tik lauke“ ir nurodytas mažiausias saugus atstumas.
    5. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai F4 kategorijos fejerverko turi būti užrašyta „Naudoti tik pirotechnikams“  ir nurodytas mažiausias saugus atstumas.

Draudžiama :
    • Platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
    • Naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;
    • Jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Atsakomybė už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonėmis, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK):
    • Pagal ANK 483 str. 1 d. civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimas užtraukia  įspėjimą arba baudą  nuo 14 iki 30 eurų, jei šis pažeidimas padarytas pakartotinai, pagal ANK 483 str. 2 d. užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų, pagal ANK 483 str. 3 d. gali būti skiriamas  civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas.
    • Pagal ANK 488 str. 1 d. fejerverkų sprogdinimas naktį (nuo 19 val. iki 07 val.), kai yra trikdoma viešoji rimtis, užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų, pagal- ANK 488 str. 2 d., pakartotinai padarius šį pažeidimą, užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.
    • Pagal ANK 525 str., nesilaikant saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių, yra pažeidžiami priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai, tai užtraukia baudą asmenims nuo 20 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims- nuo 30 iki 600 eurų.
    • Svarbu paminėti, kad už administracinius nusižengimus atsako asmenys nuo 16 metų, - už vaikų iki 16 metų padarytus administracinius nusižengimus, atsakomybė tenka tėvams – tai numatoma ANK 73 str. 1 d. - tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams -  užtraukia įspėjimą tėvams. Pagal ANK 73 str. 2 d. nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 10 iki 100 eurų.
    Svarbu nepamiršti, kad dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo gali kilti  gaisras- priešgaisrinės apsaugos departamento duomenimis, kasmet dėl nesaugos pirotechnikos priemonių naudojimo kyla vidutiniškai 9 gaisrai.
     Mokyklos administracijai norime priminti, kad mokyklos teritorijoje ir mokykloje yra griežtai draudžiama naudoti pirotechnikos priemones.
      Linkime saugių švenčių!