Prižiūrimos teritorijos

Molėtų raj. PK

Aptarnaujamoji teritorija Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. Mob. Tel. El. paštas Kab. Nr.
Suginčių sen., Luokesos sen.,
Mindūnų sen., Alantos sen.,
Balninkų sen., Čiulėnų sen.,
dalis Molėtų miesto.
Daiva Tamoševičienė Veiklos skyriaus
vyriausiasis tyrėjas
8 700 60172 +370 698 28920 daiva.tamoseviciene@policija.lt 8
Inturkės sen., Joniškio sen.,
Dubingių sen., Giedraičių sen.,
Videniškių sen. dalis Molėtų miesto.
Vytas Baršauskas Veiklos skyriaus
vyriausiasis tyrėjas
8 700 60170 +370 672 35109 vytas.barsauskas@policija.lt 9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16